Talent Interview - Kişisel Veri İşleme Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

Talent Interview, Huawei Türkiye1 Ar-Ge Merkezinde, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir çevrimiçi sınav platformudur.

Talent Interview aracılığıyla müşterilerimize, adayların değerlendirilmesinde ve sınav/mülakat uygulamalarının yürütülmesinde yardımcı olacak hizmetler sunulmaktadır. Talent Interview, verdiğimiz hizmetler kapsamında, sınav/mülakat süreçlerini yürütmek, denetlemek ve geliştirmek için kullanılmaktadır.

Bu bilgilendirme ile, Talent Interview aracılığıyla yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin, başta Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) olmak üzere geçerli veri koruma yasaları ile uyumluluğu hakkında size bilgi vermeyi amaçlamaktayız. Kişisel verileri, veri koruma yasalarına ve iyi sektör uygulamalarını dikkate alarak nasıl işlediğimiz ve koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Talent Interview aracılığıyla kişisel verilerin nasıl işlendiği hakkında sorularınız olursa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. talentsupport@huawei.com e-posta adresine ileteceğiniz sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.

Kişisel verilerini topladığımız kişileri nasıl bilgilendiriyoruz?

Huawei, kişisel verileri elde edilme amaçları doğrultusunda, ilgili kişiler açısından öngörülebilir şekilde ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlemeyi ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda ilgili kişiler, kişisel verilerinin Talent Interview aracılığıyla nasıl işlendiği hakkında uygun kanallarda bilgilendirilmektedir.

Talent Interview platform kullanıcıları için hazırlanan aydınlatma/bilgilendirme metni, ilgili kişilerin hangi kişisel verilerinin işlendiği, kişisel verilerin hangi amaçlar ve hukuki sebeplerle işlendiği, kişisel verilerin toplanma yöntemleri, verilerin aktarıldığı taraflar ve ilgili kişilerin haklarını nasıl kullanabilecekleri konularında kapsamlı bilgiler içermektedir.

Aydınlatma metninde, düzenleyici otoritelerin görüşleri ve veri işleme süreçlerindeki değişiklikler doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Kişisel veri işlerken hangi ilkelere uygunluk sağlıyoruz?

Huawei’in tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde, geçerli yasalarda öngörülen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere uygunluk sağlanmaktadır. Talent Interview aracılığıyla kişisel veri işlenirken uygunluk sağlanan ilkeler aşağıdaki gibidir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Kişisel veriler işlenirken yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Veriler ilgili kişiler açısından öngörülebilir şekilde ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Huawei, Kanun uyarınca belirlenen yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirme konusunda hesap verilebilirlik ilkesi ile hareket etmektedir.

 3. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 4. İlgili kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanallar her zaman açık tutulmaktadır. Kişisel verilerin doğru ve güncel olarak muhafaza edilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 5. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 6. Talent Interview aracılığıyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, verilerinin hangi amaçlarla işlendiği konusunda şeffaf ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmektedir.

  Kişisel verileri işleme amaçları belirlenirken, bu amaçların yapmış olduğumuz iş veya sunmuş olduğumuz hizmetlerle bağlantılı olmasına dikkat edilmektedir.

 7. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 8. Talent Interview aracılığıyla yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, ilgili süreç/hizmet ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler işlenmemektedir. Huawei yalnızca kişisel veri işleme amacını gerçekleştirmeye yönelik yeterli veriyi ilgili kişilerden temin etmektedir, gerekli olmayan kişisel verileri ise işlememektedir.

 9. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:
 10. Talent Interview aracılığıyla toplanan kişisel veriler, işlendikleri amaç için gerekli olan süreler dikkate alınarak muhafaza edilir. Kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktıktan sonra, saklamamız için başkaca bir hukuki sebep yoksa veriler imha edilir.

Veri güvenliğini sağlamak için neler yapıyoruz?

Kişisel verilerin güvenliğini sağlama konusuna yüksek hassasiyet göstermekteyiz. Talent Interview aracılığıyla toplanan verilerin kaybolması, bozulması, ifşası, hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi veya değiştirilmesi tehlikesine karşı üst düzey güvenlik önlemlerimiz bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, verilerin güvenliğini sağlamak için, ilgili verinin mahiyetine uygun gerekli her türlü idari ve teknik önlemler alınmaktadır. Örneğin, olası siber saldırıları tespit edebilmek ve önlemek için saldırı tespit ve önleme yazılımları kullanılmakta, çalışanların kişisel verilere erişim yetkileri belirlenmekte ve erişim yetkileri düzenli olarak kontrol edilmektedir. Organizasyonumuz içerisinde sıklıkla veri güvenliği konusunda farkındalık ve eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz ile, geçerli veri koruma yasalarının gereksinimlerini karşılayan ve veri gizliliği ve güvenlik taahhütlerimizi içeren bir Veri İşleme Sözleşmesi (Data Processing Agreement) imzalanmaktadır. Bu sayede hem müşterilerimizin hem de şirketimizin kişisel verilerin korunması konusunda yükümlülüklerinin belirli olması sağlanmaktadır.

İlgili kişilerin başvurularını nasıl ele alıyoruz?

İlgili kişiler Huawei’e başvuruda bulunarak, kendileri ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgi edinebilmektedir. Bu anlamda ilgili kişiler, kişisel verilerinin hangi amaçlarla kullanıldığını öğrenme, kişisel verilerde herhangi bir yanlışlık bulunması halinde bu durumun düzeltilmesini ya da verilerinin silinmesini isteme gibi haklara sahiptir.

Huawei, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bir soru/talep aldığında, bu talebi yüksek hassasiyetle ele almaktadır. Talepler Huawei tarafından en kısa süre içerisinde etkin bir şekilde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişilere bilgilendirme yapılmaktadır.


1 Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti.
İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çalışmalarımız için çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımı hakkında kapsamlı bilgi için: Çerez Politikası
Tüm çerezlerin kullanımı ve verilerinizin bu kapsamda yurtdışına aktarımını onaylamak için "Tüm Çerezleri Kabul Et" butonuna tıklayabilirsiniz. Tercihlerinizi özelleştirmek için "Çerez Ayarları" butonuna tıklayabilirsiniz.