KULLANIM KOŞULLARI

A. GİRİŞ

İşbu Kullanım Koşulları, kişilerin www.talent-interview.com bağlantısındaki Talent Interview Platformu’nun (“Platform”) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Platform ziyaret ve kullanımı ile Kullanıcıların Platform üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarına tabidir.

Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Platform’u kullanmak ve Kullanım Koşulları’nı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı, Platform’u yetkilisi olduğunuz bir şirket adına kullanacaksanız, söz konusu şirketi temsil etmek ve şirket adına işlem yapabilmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunuzu beyan edersiniz.

Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti. (“Huawei”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Platform’daki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Platform’un kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Platform’u kullanmayınız. Platform’u kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz. Ayrıca Kullanım Koşulları’nı onaylayarak, yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

Huawei Kullanım, Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda, hesabınızı askıya alabilir veya Platform’u kullanımızı sonlandırabilir; sağladığınız tüm içerikleri yayından kaldırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

B. GENEL ŞARTLAR

1. Platform’u kullanan Kullanıcıların kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Platform’u kullanamama gibi durumlardan Huawei sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

2. Huawei veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Platform veya Platform’un kullanılması veya kullanılamaması veya bu Platform’un içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Huawei'e söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3. Huawei, Platform’da yer alan bilgilerin geçerliliğini, doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Okuyucuların bu Platform’da yer alan bilgileri dikkate alarak verecekleri kararlarda, bilgilerin doğruluğunu mutlaka teyit ettirmeleri gerekmektedir.

4. BU PLATFORM’DA VERİLEN TÜM BİLGİLER, HERHANGİ BİR TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜT İÇERMEKSİZİN, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. HUAWEI İŞBU BELGEDE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YASALARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE, TÜM AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER TEMİNAT, GARANTİ VEYA TAAHHÜTLERİ AÇIKÇA REDDEDER.

5. Huawei, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Platform’daki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

6. Huawei, İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya Platform’da bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek, Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Platform kullanımını engelleyebilir.

7. Platform’un ya da Platform’da yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.

8. Bu Platform, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Huawei bu web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf web sitesine verilen bir bağlantı, Huawei'in siteyi ya da sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

C. KULLANIM KOŞULLARI

9. Platform kullanıcı hesabının oluşturulabilmesi için ilgili kayıt formundaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kayıt formuna girilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Huawei sorumlu tutulamaz.

10. Kullanıcılar kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra kullanıcı adı/iletişim adresi ve şifreleri ile giriş yaparak ve işbu Kullanım Koşullarını onaylayarak Platform’u kullanabileceklerdir. Kullanıcı hesabı olmayan Kullanıcılar Platform’un herkese açık kısımlarını görebilirler ve ancak Platform üzerinde işlem gerçekleştiremezler.

11. Kullanıcı, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Platform’da zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Kullanıcı, kendisine verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

13. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Platform’u kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

D. SINAV/MÜLAKAT KURALLARI

14. Platform aracılığıyla sınav/mülakat ve değerlendirme uygulamalarına katılan Kullanıcılar, kendilerine bildirilen sınav/mülakat kurallarına uygunluk sağlamakla yükümlüdür. Sınav/mülakat kurallarına aykırı davranışlar işbu Kullanım Koşulları’na aykırılık olarak kabul edilecek ve Kullanıcı hakkında Kullanım Koşullarında belirtilen tedbirler uygulanabilecektir.

E. FİKRİ HAKLAR

15. İşbu Platform’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Platform işleteni ve sahibi Huawei’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Platform’un ziyaret edilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

16. Platform’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kuralara aykırı olarak kullanılamaz.

17. Platform’un tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

18. Platform’un kullanılması, ziyaret edilmesi, kullanıcı hesabının oluşturulması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

G. SAİR DÜZENLEMELER

19. Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

20. İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Huawei nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çalışmalarımız için çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımı hakkında kapsamlı bilgi için: Çerez Politikası. Tüm çerezlerin kullanımı ve verilerinizin bu kapsamda yurtdışına aktarımını onaylamak için "Tüm Çerezleri Kabul Et" butonuna tıklayabilirsiniz. Tercihlerinizi özelleştirmek için "Çerez Ayarları" butonuna tıklayabilirsiniz.