Yetenek Değerlendirmesi Nedir? Etkili Bir Yetenek Değerlendirme Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Yetenek değerlendirmesi, şirketlerin işe alacakları çalışanların yetenek ve bilgi açısından açık olan iş pozisyonu için yeterli düzeye sahip olup olmadıklarını kontrol etmeyi amaçladıkları ve ayrıca şirkete bağlı çalışanların işe uyumluluğunun incelendiği bir süreçtir. Yetenek değerlendirmesinde şirketlerin hedeflediği ve aradığı durum, çalışanın işe alım kriterlerine uyumlu olup olmadığını anlamaktır. Firmaların potansiyel çalışanının iş verimini maksimize etmesi için işe alım sırasında adayının yetenek, bilgi, beceri, iş ahlakı gibi özelliklerini test etmesi önemlidir. İşe alım sürecinde çok yönlü olarak yapılan bu testlerin geneline yetenek değerlendirmesi denir. 

Yetenek değerlendirmesi nasıl işler? 

İşe alımlarda adayların yetenek değerlendirmeleri bir ön eleme süreciyle yapılabilir. Bu ön eleme birebir görüşmeye çağrılması planlanan aday sayısını süzgeçten geçirerek şirkete zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Yetenek testleri farklı şekillerde oluşturulabilir; online mülakat olarak, yetenek ya da kişilik testi olarak, adaydan iş modelinin bir örneğini çalışması istenerek, iş deneyimi ya da işi simülasyon şeklinde deneyimlemek olarak uygulanabilir.

Özellikle pandemi ve beraberinde getirdiği izolasyon süreçleri, günümüzde eğitimden iş dünyasına kadar birçok alanda online işleyişe geçilmesini zorunlu kıldı. Bu süreçte dijital ve çevrimiçi sistemler daha büyük bir öncelik kazanırken çoğu firma değişime uyum göstermeye çalıştı. Artık azımsanmayacak kadar çok sayıda şirket çalışanı işlerini evden yürütüyor. Organizasyonların çoğu ofis dışından yönetiliyor. Bu hızlı dönüşüm elbette işe alım süreçlerini de etkilendi. Artık işverenler işe alım ve yetenek değerlendirmesi süreçlerini online platformlar üzerinden yapmayı tercih ediyor. Bunun sebebini sadece pandemiyle ilişkilendirmek hata olur. Zira ön eleme yapmak genel olarak işe alım sürecini hızlandırmayı, kolaylaştırmayı ve şirketin yapacağı finansal harcamayı minimuma indirmeyi sağlarken, bunu çevrimiçi olarak yapmak şirkete ekstra bir kaynak tasarrufu da sağlıyor.

Online yetenek değerlendirmesi testine giren aday, kullanılan platformun özelliklerine göre direkt şirketin çevrimiçi sistemi üzerinden ya da üçüncü parti yetkinlik ölçüm platformları sayesinde testi tamamlayabilir. Bir diğer yöntem olarak adaya deneme projesi vererek çözmesi istenebilir ve böylece adayın işle bağlantısı ve yeterlilik seviyesi ölçülebilir.

Etkili bir yetenek değerlendirme stratejisi nasıl oluşturulur? 

Etkili bir yetenek değerlendirmesi yapabilmenin ön koşulu, tüm sürecin planlı ve programlı bir şekilde düzenlenmiş olmasıdır. Bu planlamayı yaparken göz önüne alınması gereken soru türleri ve test şekilleri vardır. Psikometrik test, davranışsal değerlendirme, bilişsel yetenek testi, teknik değerlendirme, iletişim yetenek testi ve kodlama bilgisinin test edilmesi yetenek değerlendirme sürecini oluşturan test araçlarıdır. 

Bu alanlarda aday değerlendirilirken farklı soru türleri de kullanılmaktadır. İlgili sorular, açık uçlu sorular, net sorular, uygulanabilir sorular ve tarafsız sorular bu kapsamda sayılabilir. İlgili soru türünde adayların araştırma sorularını yanıtlaması gerekir ve sorular konuyu anlamalarına yardımcı olacak şekilde açık bir ifadeyle oluşturulur. Bir diğer soru türü olan açık uçlu sorularda adayın yanıt verebilmesi için geniş bir alan sağlanmalıdır. Evet ya da hayır yerine adayın uzun ve detaylı cevaplar vermesine olanak sağlayacak, kim ne nerede şeklinde soru ögeleri içeren kalıplar kullanılması etkili açık uçlu soru türleri oluşturur. Net soru hazırlamak için ise sorular genelde basit tutulur ve kısa cevaplar beklenir. Bu soruların cevapları nitelikli bilgi ve deneyime sahip olunup olunmadığını kavramaktır. Sorular doğru veya yanlış cevap olduğunu düşünmeye fırsat vermemeli, konuyla ilgili iyi veya kötü bakış açısı ima etmeden objektif şekilde sorulmalıdır. 

Talent Interview nedir? Hangi yöntemleri kullanır?  

Talent Interview işe alım süreçlerinde efektif zaman ve kaynak kullanımını hedefleyen Huawei Türkiye AR-GE ekibi tarafından geliştirilen bir platformdur. Kod bilgisini ölçmek için tasarlanan bu platform sayesinde adaylarınıza hızlıca ön eleme sınavları gönderebilir ve 4 zorluk seviyesinde hazırlanan 2200’den fazla soruyla da adaylarınızın bilgi ve becerilerini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca Talent Interview kendi soru havuzlarınızı oluşturmanıza da imkân tanır.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen testlerin beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan biri sürece hile karışma ihtimalidir. Talent Interview sınav güvenilirliğini arttırmaya yönelik tedbirler almıştır. Test süresince dışardan yardım alınıp alınmadığını ölçmek için yapay zekâ teknolojisi ve ekran görüntüsü işleme olmak üzere 2 ana fonksiyonu kullanır. Ekranda başka birinin görünmesi, ses duyulması, adayın yerinden kalkması, telefon kullanması gibi durumları tespit edip kaydeder ve işverene rapor olarak iletir. Talent Interview, sadece yazılım geliştirici adaylarına yönelik kullanılan bir platform değildir. İşe alım uzmanları, ihtiyaç halinde şirketin aradığı pozisyona uygun olarak kendi sorularını Talent Interview üzerinden oluşturabilir ve adaylarına gönderebilirler.

Talent Interview ne gibi faydalar sağlar? 

  • Talent Interview aday değerlendirmesi için kullandığı yapay zekâ teknolojisi ve ekran görüntü işlemesi sayesinde güvenli bir değerlendirme ortamı sunar ve bu özelliğiyle sınavın şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleşmesine yardım eder.
  • Sınav boyunca adayın görüntüsü ve ekran görüntüsü kaydedilir. Kaydedilen görüntü sınav bittikten hemen sonra işlenmeye başlanır.
  • Adayın sınav sırasında başka kaynaklardan yararlanıp yararlanmadığını ve sınav sırasındaki şüpheli hareketlerini tespit eder.
  • Sistem kopyala-yapıştır fonksiyonlarını engeller. Böylece adayın başka bir ortamdan cevap kopyalaması önlenir.
  • Kullanılan yapay zekâ fonksiyonları sayesinde şüpheli bir durum olup olmadığı analiz edilir ve bu tür durumlar işverene raporla bildirilir.
  • Talent Interview geniş bir soru havuzuna sahiptir zorluk seviyelerine göre ayrılmış yaklaşık 2200 soruluk bir soru havuzuna sahiptir. Java, CPP, Python, JavaScript, Android, Software Test, C# gibi alanlarda sorular mevcuttur.
  • Talent Interview sadece yazılım için değil aynı zamanda mülakatı yapacak yetkili kişi tarafından şirketin aradığı pozisyona uygun sınav kategorisini kendisi oluşturup, bu kategoriye uygun soruları oluşturarak ilgili kategori için de mülakat oluşturabilir.

Talent Interview için isterseniz önce ücretsiz deneme sürümü için başvurabilir, adaylarınızı çevrimiçi mülakat testleriyle değerlendirebileceğiniz bu platformun tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Editor: Talent Interview Team