Uzaktan İşe Alım ve Çevrimiçi Testler ile Online Mülakat Nedir?

Geride bırakmış olduğumuz son iki yıl içerisinde klasik işe alım ve mülakat tekniklerini kullanmak çoğunlukla mümkün değildi. Bu sebeple birçok şirket işe alımları devam ettirebilmek için uzaktan işe alım ve online mülakat uygulamalarını daha çok kullanmaya başladı.

COVID-19 Dönemi ve İşe Alım

Covid-19 un küresel düzeyde etkilerinin görülmesiyle beraber birçok şirket evden çalışma sürecine geçti. Bu uzaktan çalışma sürecine adapte olmak hem çalışanlar hem de işverenler açısından oldukça zorlayıcıydı çünkü daha önce hiçbir şirket bu kadar büyük kapsamlı bir evden çalışma süreci yürütmemişti.

Uzaktan çalışan oranları 2020’de 

ABD ve Avrupa’da %50’yi, Türkiye’de ise %20’yi aştı.

Şirket çalışanlarını evden çalışma sürecine geçirmenin yanı sıra ortaya çıkan bir sorun daha vardı: İşe alım. Eskiden kullanılan kademeli mülakat yöntemleri çoğunlukla yüz yüze yapıldığı için bu yöntemleri çevrimiçi sisteme taşımak birçok şirketin insan kaynaklarını oldukça zorladı. Ancak şirketlerin teknolojinin hızla büyümeye devam etmesi gerçeğine karşı, işe alımları kısıtlaması veya durdurması elbette imkansızdı. Bu sebeple çevrimiçi testler ile online mülakatlar birçok özel şirket tarafından kullanılmaya başlandı.

Online mülakat oranlarında Mayıs 2020’den beri 

%300'e varan ciddi bir artış yaşandı.

Ancak bu çevrimiçi testler aracılığı ile yapılan online mülakatlar bazı sorunları da beraberinde getirdi. Birçok şirket bu testlerde hile yapılması ihtimali ve profesyonel soru eksikliği gibi konular sebebiyle işe alım süreçlerinin verimliliği ve güvenilirliğinden emin olamıyordu. Pandemi şartlarının kısıtlı imkanları ve var olan çözümlerin yetersizliği sonucunda daha işlevsel, güvenilir ve kullanıcı dostu platformlara olan ihtiyaç ortaya çıktı. 

Çevrimiçi testlerle online mülakat yöntemi, hızla dijitalleşen dünyanın işverenlere ve adaylara sunduğu yeni çözümlerinden biri; pandemi ise buna olan ihtiyaca hız kazandırdı diyebiliriz. Huawei Türkiye Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen Talent Interview, tüm bu ihtiyaçlar gözetilerek tasarlandı. Talent Interview’ın size kazandıracaklarına geçmeden önce, birçok şirket için yeni olan “uzaktan işe alım” sistemini daha yakından inceleyelim.

Uzaktan İşe Alım Nedir?

Uzaktan işe alım, yüz yüze gerçekleştirilen geleneksel işe alım yöntemlerinin aksine internet üzerinden yapılan mülakatlarla iş başvurusu yapan adayların değerlendirildiği süreçtir. Uzaktan işe alım online olarak yapıldığı için şirketlere birçok avantaj sağlayabilir. Örneğin mülakat saatleri çok daha esnek olabilir. Bu da aynı günde birçok mülakat yapılmasına imkân sunar. Ayrıca online mülakatlar ulaşım maliyetlerini düşürür, mülakat sürecini hızlandırır ve tüm aşamalar çevrimiçi gerçekleştiği için adaylar farklı şehirlerde, hatta ülkelerde olsalar bile mülakatlara kolayca katılabilirler. Ancak online mülakatlar sağladığı avantajların yanı sıra birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Mülakat kalitesi eksikliği, kopya sorunu ve bilgi güvenliği endişesi gibi konular, online mülakatların yarattığı sorunlara örnek gösterilebilir.

Çevrimiçi Testler ile Online Mülakat Nedir?

Çevrimiçi testler ile online mülakat, şirketlerin işe alım sürecinin ilk basamağında kullanılır. Bu aşama, belirtilen pozisyona başvuran adayların ön değerlendirmelerinin yapılabilmesi için uygulanan bir dizi sınav sistemidir. Genellikle bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarla görüntülü ve sesli görüşme imkanı sunan yazılımlar aracılığıyla yapılır. Bazen mülakatlar gönderilen soruların cevaplanıp videoya kaydedilmesi aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Ancak çoğunlukla senkronize görüşmeler tercih edilmektedir. 

Yazının başında da belirttiğimiz gibi bu çevrimiçi testler ile gerçekleştirilen online mülakatların birçok avantajı ve dezavantajı vardır. Dezavantajlarına daha detaylı bir şekilde bakacak olursak; 

  • Aday çift ekran kullanarak sınav sırasında internetten istenilen bilgilere ulaşabilir.
  • Aday telefonunu kullanarak sınav sırasında internetten veya arkadaşlarından istenilen bilgilere ulaşabilir.
  • Aday yanında başka bir kişiyle sınava girebilir.
  • Aday sınava kendisi girmek yerine sınav konusu üzerinde yetkin bir tanıdığını sokabilir.
  • Aday soruların cevabını internetten bularak kopyala-yapıştır yapabilir.

Daha birçok dezavantaj da bunlara eklenebilir. Bu sebeple online mülakat ile işe alım yapacak olan şirketler bu mülakatları daha güvenilir kılmak için özellikle bu sorunların çözümlenmesi amacıyla tasarlanan 3. parti uygulamaların kullanımına ağırlık vermiştir.

 Bu uygulamalardan biri de Huawei Türkiye Ar-Ge tarafından üretilen Talent-Interview’dir. 

Güvenilir ve Gelişmiş Online Mülakatlar: Talent-Interview

Talent Interview, online olarak gerçekleştirilen işe alım sürecini daha kolay ve güvenli hale getirebilmek amacıyla Huawei Türkiye Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilmiş bir platformdur. Yapay zekâ teknolojisini kullanarak adayın teknik kabiliyetini ve yazılım alanındaki yetkinliğini ölçmeyi hedefler. 4 tecrübe seviyesi ve 2200’den fazla soru içeren soru havuzu mevcuttur. Ayrıca daha önce bahsettiğimiz belli başlı sorunlara da güvenli ve ileri teknoloji içeren çözümler getirir. Örneğin adayların hile yapıp yapmadığını ölçmek için yapay zekâ teknolojisini ve ekran görüntü işleme teknolojilerini kullanır ve buradan toplanan sonuçları rapor olarak gönderir.  Aynı zamanda ekranda başka birinin görünmesi, ses duyulması, adayın yerinden kalkması, telefon kullanması gibi durumları da tespit ederek iş verenlere bu durumu raporlar. Talent Interview kod bilgisini değerlendirmek için kurgulanmış testleri içerse de, bununla kısıtlı kalmak zorunda değilsiniz. İhtiyaç halinde aranan pozisyona uygun sınav kategorisini kendiniz oluşturup kendi sorularınızı ekleyerek de mülakat oluşturabilirsiniz.

Kısaca, özellikle geçtiğimiz son 2 yılda COVID-19’a bağlı olarak artan evden çalışma ve işe alım oranları birçok şirketi işe alım konusunda güvenilir ve kolay çevrimiçi test ile mülakat yaratabilme uygulamalarını kullanmaya yöneltti. Huawei Türkiye Ar-Ge tarafından geliştirilen Talent-Interview, online mülakatların en kritik sorunlarına pratik ve güvenilir çözümler üreterek işe alım süreçlerini hem kolaylaştıran hem de daha verimli hale getiren bir uygulamadır.

Kaynaklar

  1. https://www.talent-interview.com/tr/
  2. https://huaweiturkiyearge.com/talent-interview/
Editor: Talent Interview Team